BLOG

Agile Marketing Nedir?

Dijital teknolojideki hızlı değişim, çağın “hız” ile özdeşleşmesine neden olmuştur. Hız aynı zamanda üretim, tüketim, lojistik, iletişim, ulaşım, haberleşme gibi sosyo-ekonomik yapıyı etkileyen unsurların gelişim,...
Read More

Moda Pazarlaması Nedir?

Moda pazarlaması veya moda pazarlama yönetimi, moda markalarının ve/veya ürünlerinin (mal – hizmet) potansiyel müşterilere uygulanması sürecidir. Diğer her tür pazarlama faaliyeti gibi moda pazarlamasında...
Read More

Nostalji Pazarlama Nedir?

Nostalji pazarlama kavramını uygulamanın en kolay yolu, düzenlenen reklam kampanyalarının tüketicinin zihnindeki nostaljik anıları tetikleyecek şekilde planlanmasıdır. Bu sayede, aynı zamanda temelinde duygusal pazarlama olan...
Read More